Adalar Belediye Başkanı Akpolat Madam Martha Koyu‘nda dalış yaptı

Adaların en güzel koylarından Madam Martha Koyu‘nu ihaleyle bir şirkete verilmesinin ardından bölge halkının tepkileri sürüyor. Ada halkı ve Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu bir grup, Martha Koyuna tekne ile gitti. Denizin altının zenginliğine ve koyun korunması gerektiğine belirten Akpolat denize dalış yaptı. Teknelerden “Madam Martha Koyu halkındır, bırakın doğal kalsın” pankartı açıldı. Vatandaşlar “Kıyılar halkındır, halkın kalacak” sloganları attı.

ANKA’nın haberine göre dalış yapmaya gelen Belediye Başkanı Akpolat da şunları söyledi:

‘EKOSİSTEM AÇISINDAN DEĞERİ PAHA BİÇİLMEZ’

“Madam Martha Koyu’nun Adalar’ımız için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. İstanbul’un, Adalar’ımızın ve Burgazada’nın nadide yerlerinden biri olan Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılarak bir şirkete kiralandı. Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’ndan herhangi bir şekilde görüş alınmadan kiraya verilen 45 dönümlük alan, Adalar ilçemiz için yapılan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları kapsamında “Doğal Karakteri Korunacak Alan” statüsünde olup, bu alanın ekosistem açısından değeri paha biçilemez.

Fotoğraf: ANKA


‘SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Martha Koyu, İstanbul yakınındaki en önemli deniz çayırlarına, doğal zenginliğe sahip bir alandır. Deniz çayırları, deniz ekosistemi için büyük önem taşır: Oksijen üretir, kıyı erozyonunu engeller, suda askıda bulunan partikülleri önler ve suyun ışık geçirgenliğini artırır. Bu özel alanı olduğu gibi korumak ve yaşatmak hepimizin asli görevidir. Marta Koyu’nun özel kişilere ya da şirketlere devredilerek ücretli hale getirilmesi halkın kıyı kullanım hakkını elinden alırken, aynı zamanda doğal ve kültürel yaşamın tahrip edilmesine de neden olacaktır. Bu durum biz Adalıları endişelendiriyor. Adalar Belediyesi olarak yönetime geldiğimiz günden beri, her platformda tepkimizi dile getirerek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Marta Koyu’nun kiralama ihalesinin iptali için en son 3 Mayıs 2024 tarihinde, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’ne dava açtık. Davaya rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü açık teklif usulü ile ihaleye çıkarak Martha Koyu’nu özel kullanıma teslim etti! Bu ihale yapılmış olsa bile yargı süreci devam ediyor. Doğal yapısıyla İstanbul’da eşsiz bir konuma sahip olan Madam Martha Koyu’nun ranta peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Doğal kültürel mirasımızı sonuna kadar koruyacak ve doğal sit alanı olan bu alanın Adalılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz”

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir